Yhdistys ja yhteystiedot

Yhdistys toimii monipuolisesti ympäristö-luontoasioita käsittelevien TV-, radio- ja lehtitoimittajien yhdyssiteenä.

Tavoitteena on tukea jäsenkunnan osaamista ympäristöasioissa ja tarjota tilaisuuksia mielipiteiden vaihtoon.

Järjestämme keskustelutilaisuuksia, yritysvierailuja ja koulutusta. Tenttaamme päättäjiä ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Teemme toimittajamatkoja yhdessä lähiluonnosta aina kaukomaihin saakka.

Valtaosa meistä työskentelee ympäristöä laajemmalla journalismin alueella. Osalle ympäristöjournalismi merkitsee kokopäivätyötä. Seuranta-alueet ulottuvat ihmisten arkipäivän valinnoista maapallon luonnonvarojen käyttöön. Osa ympäristötoimittajista on erikoistunut tekniikkaan ja talouteen, osa luontoaiheisiin.

Yhdistyksen jäsenmäärä on 118 henkilöä (2018).

Miten saan ympäristötoimittajien yhteystiedot

Ympäristötoimittajat ry:n jäsentoimittajien yhteystiedot löytyvät Ympäristöhakemistosta, joka ilmestyy vuosittain. Ympäristöhakemiston saadakseen on ostettava siitä ilmoitustilaa. Jokainen ilmoittaja saa itselleen neljä kappaletta painettuja hakemistoja sekä omaan käyttöönsä käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköiseen, päivitettyyn jäsenrekisteriin. Siinä on yhteystiedot myös osoitetarroiksi tulostettavassa muodossa.

Ympäristöhakemisto 2019 ilmestyy huhtikuussa 2019. Ensi vuoden Ympäristöhakemistoon voi tehdä sitovan ilmoitusvarauksen jo nyt. Ilmoituksen varaaja saa käyttöönsä käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköiseen jäsenrekisteriin muutaman päivän kuluttua ilmoitusvarauksesta.

Lisätietoja: Pekka Virtanen
044 347 6126
pekka.virtanen(a)hotmail.fi

Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja

Katja Lamminen katja.lamminen(a)mt.fi

Sihteeri

Jukka Palm sihteeri(a)ymparistotoimittajat.fi

Jäsenet

Helena Raunio raunio.helena(a)gmail.com
Kari Ikävalko kari.ikavalko(a)yle.fi
Tina Nyfors tina.nyfors(a)gmail.com
Eeva Pitkälä epitkala(a)gmail.com
Mikko Suominen mikko.suominen(a)iki.fi
Ismo Tuormaa ismo.tuormaa(a)docisland.fi
Riku Cajander ymparistosaluuna(a)gmail.com
Matti Valli matti.valli(a)kolumbus.fi

Lisätietoa yhdistyksestä ja tapahtumista saa sihteeriltä osoitteesta sihteeri(a)ymparistotoimittajat.fi

Miljöjournalisterna

Miljöjournalisterna är en förening för journalister som behandlar miljö- och naturfrågor i tv, radio och press. Föreningens syfte är att stärka medlemmarnas kunskaper i miljöfrågor och ordna möjligheter att utbyta ösikter och information. Vi ordnar debatter, företagsbesök och utbildning. Vi frågar ut beslutsfattare och representanter för organisationer. Vi ordnar medlemsresor både i närområdena och till mer exotiska resemål runtom i världen.

Merparten av oss jobbar med miljö som ett journalistiskt delområde, för andra är miljöjournalistiken ett heldagsjobb. Vi följer allt från miljöpåverkan i konsumentens dagliga val till utvinningen av globala naturresurser. En del miljöjournalister har specialiserat sig på teknik och ekonomi, andra på naturen. Föreningen har 118 medlemmar (2018).

Vill du bli medlem?

Alla professionella journalister som vill delta i föreningsverksamheten och främja föreningens mål kan bli medlemmar. Freelancejournalister som inte är medlemmar i Finlands journalistförbund bör kunna påvisa att de huvudsakligen jobbar som journalister.

Medlemsavgiften är 30 euro om året, 15 euro för studerande. Föreningens styrelse godkänner nya medlemmar och årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek. Föreningen håller kontakt med medlemmarna via e-brev. För att finansiera verksamheten säljer föreningen utgåvan Ympäristöhakemisto med bland annat medlemmarnas kontaktuppgifter till företag, föreningar och myndigheter.

Finnish Environmental Journalists Association

Our association is an active network of journalists interested in environmental issues.

We aim to help our members to build up their expertise, by organising events and activities where information and ideas can be exchanged. The association regularly arranges seminars, visits to companies and training sessions. Such activities help our members to get answers to important questions from politicians, prominent figures in business, and representatives from non-governmental organisations.

We additionally organise excursions for our members – both to local places of interest in Finland, and to more exotic destinations around the world.

Our goal is to promote critical media coverage of all kinds of environmental issues, ranging from the impacts of consumers’ everyday choices to the use of natural resources on a global scale.

Some of our members are engaged in environmental journalism on a full-time basis, but many also cover other issues such as technology, business and nature. Our association currently has 118 members (as of 2018).