Apurahat

Ympäristötoimittajat myöntää vuosittain stipendejä Ympäristötoimittajat ry:n jäsenille ammattitaidon kehittämiseen.  Vuotuisien apurahojen ohella tuetaan silloin tällöin yhdistyksen matkoille osallistuvia pienin matka-apurahoin.

Myöntämisehdot 1.1.2010 lähtien

I

Ympäristötoimittajien stipendit on tarkoitettu jäsenten opinto- ja virkistysmatkoihin ja freelance-toimittajien omaehtoisiin työmatkoihin.

II

Stipendejä ei myönnetä työnantajan kokonaan maksamille matkoille. Stipendi voidaan kuitenkin myöntää matkalle, jonka maksaa freelancerin oma yritys.

III

Stipendejä ei ensisijaisesti myönnetä hakijalle, joka on kolmen edellisen vuoden aikana saanut Ympäristötoimittajien stipendin.

IV

Stipendienjaossa suositaan hakijoita, jotka eivät ole aiemmin saaneet Ympäristötoimittajien stipendiä.

V

Stipendi pitää käyttää vuoden kuluessa sen myöntämisestä ellei toisin sovita. Lupaa stipendin käytön siirtämiseen pitää pyytää Ympäristötoimittajien hallitukselta vähintään kahta kuukautta ennen stipendin umpeutumista.

VI

Stipendinsaajan pitää toimittaa Ympäristötoimittajien hallitukselle matkastaan matkaraportti viimeistään vuoden kuluttua stipendin myöntämisestä. Ympäristötoimittajien hallitus voi pyytää stipendinsaajaa esimerkiksi kirjoittamaan matkakuvauksen Ympäristöhakemistoon tai pitämään esitelmän yhdistyksen tilaisuudessa, esimerkiksi Ympäristöjournalismin päivillä.

Myönnettyjä apurahoja

Vuonna 2022 jaettiin apurahoja 2270 euron arvosta seuraavasti:

       Heli Saavalainen 200 €,
       Päivi Arvonen 500 €,
       Eeva Pitkälä 120 €,
       Sandra Järvenpää 300 €,
       Heidi Hendersson 450 €,
       Kirsti Sergejeff 400 €
       Kirsi Haapamatti 300 €


Vuonna 2021 jaettiin apurahoja 2105 euron arvosta seuraavasti:

       Jessica Haapkylä 500 €    
       Tiina Harpf 350 €
       Riku Cajander 400 €
       Tero Pajukallio 415 €
       Teuvo Peltoniemi 440 €     

Vuonna 2020 ei jaettu stipendejä koronatilanteen vuoksi.

Keväällä 2019 jaettiin stipendejä 1950 euron arvosta seuraavasti:

Antti Koli 500 €
Veikko Neuvonen 500 €
Eeva Pitkälä 450 €
Jukka Palm 300 €
Tarja Heikkonen 200 €

Keväällä 2018 jaettiin stipendejä 2500 euron arvosta seuraavasti:

Antti Koli 500 €
Markku Lappalainen 400 €
Petri Kiuttu 400 €
Mikko Niskasaari 400 €
Kari Ikävalko 400 €
Sandra Järvenpää 400 €
Riitta Vauras 300 €
Aino Saarenmaa 200 €

Keväällä 2017 jaettiin stipendejä 1850 euron arvosta seuraavasti:

Riku Cajander 350 €
Jorma Laurila 500 €
Leena Rantajärvi 300 €
Kari Rissa 400 €
Elina Saarinen 300 €