Apurahat

Ympäristötoimittajat myöntää vuosittain apurahoja Ympäristötoimittajat ry:n jäsenille ammattitaidon kehittämiseen. Uusimmasta apurahahausta ilmoitetaan Ajankohtaista-osiossa. Vuotuisien apurahojen ohella tuetaan silloin tällöin yhdistyksen matkoille osallistuvia pienin matka-apurahoin.

Myöntämisehdot 1.1.2010 lähtien

I

Ympäristötoimittajien apurahat on tarkoitettu jäsenten opinto- ja virkistysmatkoihin ja freelance-toimittajien omaehtoisiin työmatkoihin.

II

Apurahoja ei myönnetä työnantajan kokonaan maksamille matkoille. Apuraha voidaan kuitenkin myöntää matkalle, jonka maksaa freelancerin oma yritys.

III

Apurahoja ei ensisijaisesti myönnetä hakijalle, joka on kolmen edellisen vuoden aikana saanut Ympäristötoimittajien apurahan.

IV

Apurahojen jaossa suositaan hakijoita, jotka eivät ole aiemmin saaneet Ympäristötoimittajien apurahaa.

V

Apuraha pitää käyttää vuoden kuluessa sen myöntämisestä ellei toisin sovita. Lupaa apurahan käytön siirtämiseen pitää pyytää Ympäristötoimittajien hallitukselta vähintään kahta kuukautta ennen apurahan umpeutumista.

VI

Apurahansaajan pitää toimittaa Ympäristötoimittajien hallitukselle matkastaan matkaraportti viimeistään vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Ympäristötoimittajien hallitus voi pyytää apurahansaajaa esimerkiksi kirjoittamaan matkakuvauksen Ympäristöhakemistoon tai pitämään esitelmän yhdistyksen tilaisuudessa, esimerkiksi Ympäristöjournalismin päivillä.

Myönnettyjä apurahoja

Vuonna 2022 jaettiin apurahoja 2270 euron arvosta seuraavasti:

       Heli Saavalainen 200 €,
       Päivi Arvonen 500 €,
       Eeva Pitkälä 120 €,
       Sandra Järvenpää 300 €,
       Heidi Hendersson 450 €,
       Kirsti Sergejeff 400 €
       Kirsi Haapamatti 300 €

Vuonna 2021 jaettiin apurahoja 2105 euron arvosta seuraavasti:

       Jessica Haapkylä 500 €    
       Tiina Harpf 350 €
       Riku Cajander 400 €
       Tero Pajukallio 415 €
       Teuvo Peltoniemi 440 €     

Vuonna 2020 ei jaettu apurahoja koronatilanteen vuoksi.

Keväällä 2019 jaettiin apurahoja 1950 euron arvosta seuraavasti:

Antti Koli 500 €
Veikko Neuvonen 500 €
Eeva Pitkälä 450 €
Jukka Palm 300 €
Tarja Heikkonen 200 €

Keväällä 2018 jaettiin apurahoja 2500 euron arvosta seuraavasti:

Antti Koli 500 €
Markku Lappalainen 400 €
Petri Kiuttu 400 €
Mikko Niskasaari 400 €
Kari Ikävalko 400 €
Sandra Järvenpää 400 €
Riitta Vauras 300 €
Aino Saarenmaa 200 €

Keväällä 2017 jaettiin apurahoja 1850 euron arvosta seuraavasti:

Riku Cajander 350 €
Jorma Laurila 500 €
Leena Rantajärvi 300 €
Kari Rissa 400 €
Elina Saarinen 300 €