Miljöjournalisterna

Miljöjournalisterna är en förening för journalister som behandlar miljö- och naturfrågor i tv, radio och press. Föreningens syfte är att stärka medlemmarnas kunskaper i miljöfrågor och ordna möjligheter att utbyta ösikter och information. Vi ordnar debatter, företagsbesök och utbildning. Vi frågar ut beslutsfattare och representanter för organisationer. Vi ordnar medlemsresor både i närområdena och till mer exotiska resemål runtom i världen.

Merparten av oss jobbar med miljö som ett journalistiskt delområde, för andra är miljöjournalistiken ett heldagsjobb. Vi följer allt från miljöpåverkan i konsumentens dagliga val till utvinningen av globala naturresurser. En del miljöjournalister har specialiserat sig på teknik och ekonomi, andra på naturen. Föreningen har 118 medlemmar (2018).

Vill du bli medlem?

Alla professionella journalister som vill delta i föreningsverksamheten och främja föreningens mål kan bli medlemmar. Freelancejournalister som inte är medlemmar i Finlands journalistförbund bör kunna påvisa att de huvudsakligen jobbar som journalister.

Medlemsavgiften är 30 euro om året. Föreningens styrelse godkänner nya medlemmar och årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek. Föreningen håller kontakt med medlemmarna via e-brev. För att finansiera verksamheten säljer föreningen utgåvan Ympäristöhakemisto med bland annat medlemmarnas kontaktuppgifter till företag, föreningar och myndigheter.