Ympäristötoimittajat ry:n vuosikokous 26.3.2024

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa;
  2. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto;
  3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
  4. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle;
  5. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksuaika sekä tilintarkastajien palkkiot;
  6. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi;
  7. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
  8. päätetään asioista, joita hallitus kokoukselle esittää tai joiden käsittelemistä yhdistyksen jäsen on kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.

Kokous pidetään Energiateollisuuden tiloissa Eteläranta 10:ssä tiistaina 26.3. klo 17 alkaen. Sen jälkeen seuraa isäntien puheenvuoro sekä pientä ruokailua klo 18.30 eteenpäin.
 
Ilmoittaudu
vuosikokoukseen Eevalle: sihteeri@ymparistotoimittajat.fi

Ilmoittautuneille lähetetään kokousaineistot ja tarkempi ohjelma. Kerro ilmoittautuessasi, aiotko osallistua läsnä vai etänä. Etäosallistujat saavat kokouslinkin.